Factoring

Få kontroll över din likviditet med PayEx factoring. Upptäck hur vår flexibla finansieringslösning kan hjälpa ditt företag att växa och blomstra.

Kontakta oss

Ledande i Norden

Vi har lång erfarenhet av att leverera komplexa lösningar till ett flertal större företag i Norden.

Bättre kassaflöde

Du slipper vänta på betalning i 30 dagar eller mer och får bättre kassaflöde och likviditet.

Sälj eller belåna fakturorna

Sälj eller belåna fakturorna och du får dina pengar direkt.

Snabbare investeringar

Med finansieringen på plats behöver du inte vänta när ditt företag behöver investera.

Fakturor är ett bra gödningsmedel när företaget ska växa.

Med rätt finansiering kan ditt företag växa utan att du behöver oroa dig för likviditeten. Vi har flera smarta sätt, så som fakturaköp, fakturabelåning och förfallo/inkassoköp, som du kan använda för att utnyttja värdet av dina fakturor innan du fått betalt för dem.

Fakturaköp

Vi köper dina fakturor och tar över hela kreditrisken. Med fakturaköp behöver du inte vänta på betalning och kan låta pengarna arbeta där de gör bäst nytta. Ditt företags likviditet blir bättre och du kan minska eller avsluta dina checkkrediter. 

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en trygg och flexibel finansieringsform där krediten anpassas till företagets utveckling, säsongsvariationer och faktureringsnivå. Precis som vid Fakturaköp förbättrar du företagets likviditet och kan minska – eller helt ta bort – dina checkkrediter.

 

Förfallo/inkassoköp

Genom att flytta företagets obetalda kundfordringar till PayEx kan du bokföra en försäljning som slutbetald. Du  förbättrar företagets nyckeltal och reskontra status genom att sälja exempelvis förfallna fordringar. Du får loss rörligt kapital.

Vad är factoring?

Förenklat så innebär factoring att ett företag säljer eller belånar fakturor till en bank, factoringbolag eller ett finansbolag. Du som företagare kan alltså välja att sälja din faktura, för att således få betalt innan förfallodagen har inträffat. Det finns några olika varianter av factoring som är viktiga att hålla reda på. Dessa påverkar nämligen risken som säljaren eller köparen av fakturan tar.

I Sverige används främst tre typer av factoring:

  • Fakturaköp utan regress
  • Fakturaköp med regress
  • Fakturabelåning där du belåna dina fakturor

Du kan läsa mer om factoring i vår artikel Så frigör ni kapital med factoring.

Så frigör ni kapital med factoring

Vill du veta mer?

Kontakta vår säljavdelning så berättar vi mer om våra factoringtjänster.

Vi hjälper dig med factoring

Med rätt finansiering kan ditt företag växa utan att du behöver oroa dig för likviditeten, kontakta oss så berättar vi mer om factoring.

Dina uppgifter

Samtycke

Se dataskyddspolicy för hantering av persondata