Dataskydd

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till PayEx. För att kunna erbjuda våra tjänster och tillhandahålla vår service samlar vi in och behandlar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet.

Det är viktigt för oss att vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och att du även är medveten om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Din data tillhör dig. Nedan finner du information om hur vi samlar in och använder personuppgifter inom PayEx. Du finner också information om vilka rättigheter du har, hur du kan utöva dem och hur du kommer i kontakt med vår Dataskyddsenhet.

PayEx Dataskyddsinformation

Utöva dina rättigheter

Har du några frågor om PayEx behandling av personuppgifter kan du ställa dessa till vår enhet för dataskydd, de nås på privacy@payex.com. PayEx har också utsett ett Dataskyddsombud (Data Protection Officer). Dataskyddsombudet når du enklast på dpo@payex.com.

Du kan också ställa frågor och utöva dina rättigheter via ett webformulär som du hittar här.

Dina rättigheter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig ett antal rättigheter.

Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som vi hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

Du kan läsa mer om dina individuella rättigheter i vår dataskyddsinformation och på Integritetsskyddsmyndigheten (’IMY’s’) webbplats här.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kan du göra det här: 

Till formulär för utövande av dina rättigheter

Du kan även fylla i en blankett (PDF) för begäran om registerutdrag och posta denna till PayEx Sverige AB, att: Dataskyddsombudet, Kungsgatan 36
SE- 111 35 Stockholm.