Fakturering

Fakturera smartare med PayEx. Säker och pålitlig fakturering är nyckeln till framgångsrik affärsverksamhet.

Kontakta oss

Ledande i Norden

Vi har lång erfarenhet av att leverera komplexa lösningar till ett flertal större företag i Norden.

Minska administrationen

Med PayEx fakturering får du snabbare betalt och kan fokusera på det du är bäst på.

Skräddarsydda lösningar

Vi anpassar lösningarna efter ditt företags behov.

Bättre koll

Med automatiserad reskontra får du tillgång till din data dygnet runt.

Film om PayEx fakturering

Att fakturera ska inte behöva vara rocket science.

Vi anpassar våra automatiserade faktureringsrutiner efter både dig och dina kunder och ser till att du får bättre överblick, säkrare betalningar och tid över till annat. Med ett eget utvecklarteam, den senaste tekniken och en samlad erfarenhet från flera decennier effektiviserar vi hela din fakturering. Du får ett enklare och överskådligare flöde och kan minska antalet leverantörer.

Integrering

För oss är det viktigt att du enkelt kan komma igång, oberoende av vilken teknisk kompetens du har. Vi ser till att integreringen går snabbt och friktionsfritt och oavsett vilket ekonomisystem du använder så kan vi ”prata” med det.

Reskontrahantering

När du automatiserar din reskontra får du tid över till annat. Du har tillgång till din data dygnet runt och får bättre koll på allt som sker. Både du och dina kunder får helt enkelt bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.

Kundkommunikation

Fakturan är också en möjlighet att kommunicera med dina kunder. Så självklart kan du utforma dina fakturor precis som du vill ha dem och förse dem med personifierade erbjudanden, oavsett om dina kunder valt att få sina fakturor på papper, i en digital brevlåda, via e-post eller som e-faktura.

Inkasso

Att ta fordringar till inkasso kan vara känsligt. Du vill naturligtvis ha betalt, men också bemöta dina kunder med respekt och förståelse. Vi har lång erfarenhet både av att sätta upp automatiska flöden för kravhantering och att hjälpa dina kunder med lösningar. Vi hjälper dig även med inkasso utanför Sverige.

Vad innebär fakturahantering?

Så kallad fakturahantering involverar flera olika steg:

 • samla in kunduppgifter
 • sammanställa fakturabelopp
 • göra digitala utskick, via e-mail eller post
 • kontoöverföringar
 • hantera fakturor som kommer i retur
 • administrera inbetalningar och felinbetalningar
 • inkassokontakt
 • kundkommunikation

Vi på PayEx brinner för fakturahantering och hjälper dig gärna med din fakturering. Vi tycker inte det är ett dugg krångligt och vi vill inte att du ska tycka det heller. Gör det lätt för dig och outsourca din fakturahantering till oss, det kan resultera i flera fördelar för er verksamhet!

Vanliga frågor om fakturering

 • Vad ska en faktura innehålla?

  1. Fakturanummer: Ett unikt identifieringsnummer för fakturan, vilket underlättar spårning och hantering.
  2. Fakturadatum: Datum då fakturan utfärdades.
  3. Företagets namn och kontaktuppgifter: Namn, adress och kontaktinformation för det företag eller den person som utfärdar fakturan.
  4. Kundens namn och kontaktuppgifter: Namn, adress och kontaktinformation för den kund som fakturan riktas till.
  5. Beskrivning av varor eller tjänster: En tydlig och detaljerad beskrivning av de produkter eller tjänster som har levererats.
  6. Kvantitet och pris: Antal enheter av varor eller tjänster som levererats samt det pris som ska betalas per enhet.
  7. Totalt belopp att betala: Den totala kostnaden för varor eller tjänster inklusive eventuella skatter, avgifter eller rabatter.
  8. Betalningsvillkor: Villkoren för betalning, inklusive förfallodatum och eventuella rabatter för tidig betalning.
  9. Betalningsmetod: Information om hur betalningen kan göras, till exempel banköverföring, check eller elektronisk betalning.
  10. Eventuella andra relevanta uppgifter: Det kan inkludera referenser till avtal eller beställningar, momsregistreringsnummer, bankkontonummer för betalning och eventuella övriga villkor eller information som är relevant för transaktionen.

  Det är viktigt att fakturor är korrekta och tydliga för att undvika missförstånd och förseningar i betalningen.

 • Varför skickas en påminnelse ut trots att det finns en kreditfaktura som tar ut debetfakturan?

  Det sker ingen kvittning per automatik hos PayEx. Ni kan själva i samråd med er kund göra regleringen av kreditfakturan mot debetfakturan i online.

 • Var kan jag se status på obetalda fakturor?

  Det beror på vilket system du använder.

  I PayEx Online: via fliken Fakturor, välj avancerad sökning. De olika kravkoderna anger hur långt fakturorna gått i kravrutinen.

  Exempel på kravkoder:

  0 = faktura utsänt
  10 = första påminnelse sänt
  30 = inkassokrav sänt
  Fullständig lista finns under Hjälp.

  Payex Online - inloggning med SecureID-bricka

  Payex 360 - inloggning med lösenord: Via fliken Tjänster / Fakturor.

  Payex 360 - inloggning med lösenord

 • Hur gör jag för att makulera en faktura?

  Det beror på vilket system du använder.

  Payex Online - inloggning med SecureID-bricka: Sök upp fakturan, välj Olikvidering.

  Payex Online - inloggning med SecureID-bricka

  Payex 360 - inloggning med lösenord: Sök upp fakturan, välj Nedskrivning.

  Payex 360 - inloggning med lösenord

 • Hur gör jag för att lägga anstånd på en faktura?

  Det beror på vilket system du använder.

  Payex Online - inloggning med SecureID-bricka: Sök upp fakturan, välj Anstånd/stopp och gör valet under Lägg anstånd.

  Payex Online - inloggning med SecureID-bricka

  Payex 360 - inloggning med lösenord: Sök upp fakturan, välj Anstånd.

  Payex 360 - inloggning med lösenord

Vill du veta mer?

Kontakta vår säljavdelning så berättar vi mer om våra faktureringstjänster.

Vi hjälper dig med din fakturering

Vi har lång erfarenhet av att leverera komplexa lösningar och med PayEx fakturering får du snabbare betalt och kan fokusera på det du är bäst på. Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig med din fakturering.

Dina uppgifter

Samtycke

Se dataskyddspolicy för hantering av persondata

Vanliga frågor om fakturering

 • Var kan jag se status på obetalda fakturor?

  Payex Online - inloggning med SecureID-bricka

  Via fliken Fakturor, välj avancerad sökning. De olika kravkoderna anger hur långt fakturorna gått i kravrutinen.

  Exempel på kravkoder:

  0 = faktura utsänt
  10 = första påminnelse sänt
  30 = inkassokrav sänt
  Fullständig lista finns under Hjälp.

   

   

 • Hur får jag betalt?

  Vi redovisar betalningar som gjorts till ditt konto enligt överenskommelse. Utbetalning av redovisningsmedel sker enligt tidigare överenskomna utbetalningsdagar.

 • Var kan jag hitta uppgifter om utbetalade redovisningsmedel?

  Payex Online - inloggning med SecureID-bricka

  Via fliken Rapporter / Inbetalningar / Redovisningsspec, välj önskat datum.

 • Hur reglerar jag en kreditfaktura?

  Sök upp kreditfakturan, välj Reglera kredit/kreditfaktura.

 • Vad innebär fakturering och vad ska ingå på en faktura?

  Fakturering är processen där en leverantör av varor eller tjänster skapar och skickar en faktura till en kund för att begära betalning för de tillhandahållna varorna eller tjänsterna.

  Fakturering är en viktig del av företagets ekonomihantering och bokföring. Fakturor fungerar som ett dokument som innehåller detaljer om transaktionen, inklusive:

  • Information om leverantören: namn, adress och kontaktuppgifter för den som skickar fakturan.
  • Information om kunden: namn, adress och kontaktuppgifter för den som ska betala fakturan.
  • Fakturadatum: datumet då fakturan skapades och skickades till kunden.
  • Fakturanummer: ett unikt identifieringsnummer för varje faktura som hjälper till att spåra och organisera transaktionerna.
  • Beskrivning av varor eller tjänster: en detaljerad lista över de varor eller tjänster som har tillhandahållits, inklusive pris, kvantitet och eventuella tillämpliga skatter eller rabatter.
  • Betalningsvillkor: informationen om när och hur betalningen ska göras, inklusive förfallodatum och eventuella särskilda instruktioner.
  • Sammanlagt belopp: den totala kostnaden för varor eller tjänster, inklusive eventuella skatter och rabatter.

  Fakturering är som sagt en viktig del av bokföringen, eftersom det hjälper företag att hålla koll på sina intäkter och skapa en spårbar transaktionshistorik. Det underlättar också för kunden att förstå och bekräfta kostnaderna för de mottagna varorna eller tjänsterna och att genomföra betalningen enligt överenskomna villkor.

 • Vad händer om fakturan inte skulle bli betald?

  PayEx tar hand om hela processen med utskick av påminnelse och inkassohantering.

 • Varför skickas en påminnelse ut trots att det finns en kreditfaktura som tar ut debetfakturan?

  Det sker ingen kvittning per automatik hos PayEx. Ni kan själva i samråd med er kund göra regleringen av kreditfakturan mot debetfakturan i online.

 • Vad betyder reskontra?

  En reskontra är en ekonomisk rapport eller register som används för att spåra och dokumentera skulder och fordringar i en organisation eller företag.

  Reskontran fungerar som ett bokföringsverktyg som hjälper dig att hålla reda på de ekonomiska transaktionerna mellan ditt företag och dina kunder eller leverantörer. 

  Det kan vara ett viktigt verktyg för att följa upp och säkerställa att ditt företag får in betalningar i tid och att du betalar dina skulder enligt avtalade villkor.

  Genom att använda reskontror kan du hålla ordning på dina ekonomiska transaktioner, förhindra förluster till följd av obetalda räkningar och upprätthålla goda relationer med både kunder och leverantörer.