Klagomål

Så här gör du för att lämna ett klagomål.

För oss på PayEx är det väldigt viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och med våra tjänster. Är du missnöjd med något vill vi därför gärna veta varför.

1 ) Gäller dina synpunkter ett specifikt ärende eller fordran så kontaktar du med fördel vår kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice hittar du på alla våra försändelser eller via http://payex.se/kundservice/privatkund/ alternativt http://payex.se/kundservice/foretagskund/
2 ) Är du inte nöjd med svaret från kundservice eller om du har synpunkter eller klagomål på hur PayEx sköter sin verksamhet så är du välkommen att mejla till oss. Du når oss via complaint@payex.com

Du kommer då att få ditt ärende utrett av PayEx klagomålssamordnare.

För att du ska få så bra svar som möjligt är det viktigt att du beskriver vad ditt klagomål gäller så tydligt och konkret som möjligt. Vidare är vi tacksamma om ditt ärende även innehåller:

- Dina kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och mejladress.

- Fakturanummer eller liknande om ditt ärende gäller en specifik fordran.

- Information om du varit i kontakt med oss tidigare gällande ditt ärende.

3 ) Är du fortsatt inte nöjd med det svar du fått från PayEx klagomålssamordnare kan du på samma mejladress särskilt be om att klagomålsansvarig skall se på ditt ärende.

Alla klagomål hanteras enligt vår klagomålspolicy vilket innebär att du ska få snabb och saklig återkoppling.

4 ) I det fall som du inte kommer överens med PayEx så kan du även vända dig till konsumentvägledare i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se) för rådgivning. Vill du få tvist prövad så kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller till domstol www.domstol.se. PayEx tillsynsmyndighet Finansinspektionen nås på adress Box 78821, 103 97 Stockholm (www.fi.se).