Företagsinformation

Här hittar du information om PayEx-koncernens olika bolag.

 

Tjänsteområden 

Genom affärsområdet PayEx Ledger & Factoring erbjuds kundreskontra, fakturering, inkasso & efterbevakning, billing & CRM. 
Genom affärsområdet Swedbank Pay marknadsförs betallösningar för internet, mobil och fysisk handel samt konto
krediter för delbetalning av inköp hos anslutna handlare. 

PayEx i Sverige

Swedbank PayEx Holding AB, org. nr. 556714-2798.
Kontor i Stockholm och Visby. Koncernens moderbolag.
Säte: Stockholm

PayEx Invest AB, org. nr. 556677-4781
Kontor i Stockholm och Visby. Förvaltar koncernens fastigheter mm.
Säte: Stockholm

PayEx Sverige AB, org. nr. 556735-5671
Säte: Stockholm. Kontor i Stockholm och Visby. Kreditmarknadsbolag som utför samtliga finansiella tjänster inom PayEx. PayEx Sverige AB erbjuder även faktura- och reskontratjänster.

Genom affärsområdet Swedbank Pay erbjuder PayEx Sverige AB nät- och mobilbetalning, betalningsterminaler m.m. PayEx inkasso- och finansiella verksamhet bedrivs med auktorisation från Finansinspektionen.

Adress i Stockholm
Kungsgatan 36
SE-111 35 Stockholm
Växel: +46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com

Adress i Visby
S:t Hansplan 1
SE-621 88 Visby
+46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com

Faktureringsadress
Letar du efter en faktureringsadress? Hör av dig till din beställarkontakt hos oss på PayEx så ser vi till att du får rätt uppgifter.

PayEx i Norge

PayEx Sverige AB Norsk Utlandsfilial, org. nr. 818 698 712
Säte: Oslo. Erbjuder Fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster.

Genom affärsområdet Swedbank Pay erbjuder PayEx Norge AS betaltjänsterna penningöverföring och genomförande av betalningstransaktioner, internet- och mobilbetalning, betalningsterminaler, m.m. PayEx inkassoverksamhet bedrivs med auktorisation från Finanstilsynet i Norge.

Adress
Kongensgt 6, 0153 Oslo
Postboks 613, 0106 Oslo
Växel: +47 22 03 63 00
e-post: info@payex.com

PayEx i Danmark

PayEx Danmark A/S, org. nr. 70986914
Säte: Köpenhamn.  Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster.

Genom affärsområdet Swedbank Pay erbjuder PayEx Danmark A/S betallösningar som internett- och mobilbetalning samt betalningsterminaler, m.m.

Adress
Kejsergade 2, 4. sal
DK-1155 København K
Växel: +45 3312 1030
e-post: info@payex.com

PayEx i Finland

PayEx Suomi Oy, org. nr. 215 68 11-3
Hemort: Lahti.  Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster.

Genom affärsområdet Swedbank Pay erbjuder PayEx Suomi Oy betallösningar som internet- och mobilbetalning samt betalningsterminaler, mm. PayEx inkassoverksamhet bedrivs med auktorisation av Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Address Lahti
Askonkatu 9
15100 Lahti
PL 178
Switch: +358 20 140 4200
Fax: +358 (0) 10 835 9
e-post: info@payex.com

Address Helsinki
Kasarmikatu 25 A
00101 Helsinki
PB 1107
Switch: +358 20 74 69 100
e-post: info@payex.com