Finansiering

Ledande i Norden

Vi har lång erfarenhet av att leverera komplexa lösningar till ett flertal större företag i Norden.

Bättre kassaflöde

Du slipper vänta på betalning i 30 dagar eller mer och får bättre kassaflöde och likviditet.

Sälj eller belåna fakturorna

Sälj eller belåna fakturorna och du får dina pengar direkt.

Snabbare investeringar

Med finansieringen på plats behöver du inte vänta när ditt företag behöver investera.

Fakturor är ett bra gödningsmedel när företaget ska växa.

Med rätt finansiering kan ditt företag växa utan att du behöver oroa dig för likviditeten. Vi har flera smarta sätt som du kan använda för att utnyttja värdet av dina fakturor innan du fått betalt för dem.

Fakturaköp

Vi köper dina fakturor och tar över hela kreditrisken. Du behöver inte vänta på betalning och kan låta pengarna arbeta där de gör bäst nytta. Ditt företags likviditet blir bättre och du kan minska eller avsluta dina checkkrediter. 

Fakturabelåning

Fakturabelåning är en trygg och flexibel finansieringsform där krediten anpassas till företagets utveckling, säsongsvariationer och faktureringsnivå. Precis som vid Fakturaköp förbättrar du företagets likviditet och kan minska – eller helt ta bort – dina checkkrediter.

 

Flexibla affärsmodeller

Du kan välja att behålla en del av kreditrisken eller överlåta hela till oss. Du känner dina kunder bäst och bestämmer själv vilka villkor och avgifter du ska erbjuda dem. Men självklart hjälper vi dig att ta fram ett erbjudande som passar dig och dina kunder.  

Ökad försäljning

Med rätt form av finansiering får du bättre kassaflöde och förbättrar företagets likviditet. Du kan fokusera på att utveckla verksamheten och har större möjligheter att öka försäljningen.

Flexibelt

Välj om du vill belåna eller sälja dina fakturor och hur mycket av kreditrisk och kommunikation med dina kunder du vill behålla. Vi kan ta hand om lite, lite mer eller allt.

Bättre kassaflöde

Du slipper vänta på betalning i 30 dagar eller mer och får bättre kassaflöde och likviditet. Vilket du kan använda för att till exempel investera.

Mindre administration

Med våra finansieringsmodeller kan du låta oss ta hand om hela eller delar av fakturahanteringen – från digitala eller postala fakturautskick till betalningspåminnelse och inkasso.

Snabbare investeringar

Att snabbt kunna agera på en föränderlig marknad kan vara avgörande för företaget. Med finansieringen på plats behöver du inte vänta när tillfälle ges.

Minskade räntekostnader

Med rätt finansieringslösning får du snabbare betalt och kan minska företagets räntekostnader för till exempel företagslån och checkkrediter.

Off balance sheet solutions

Genom att flytta företagets kundfordringar till PayEx genom en ”true sale” kan du bokföra en försäljning som slutbetald direkt vid leveranstillfället. Du kan också förbättra företagets nyckeltal genom att vi köper exempelvis förfallna fordringar.

Vill du prata med en säljare?

Hör av dig, så berättar vi mer om våra finansieringstjänster.

08-411 97 40

sales@payex.com