Subscription

Paketet innehåller:

  • Fakturaservice
  • Billing

Subscription är en automatiserad helhetslösning för dig som behöver hjälp med att fakturera olika former av abonnemang. Via vårt webgränsnitt lägger du upp dina kunder samt de produkter eller abonnemang som du önskar att fakturera. Subscription ser sedan till att dina kunder automatisk faktureras med det intervall som du angivit på respektive kund. Vi tar hand om hela betalningsprocessen från utskick av fakturorna till att de blir betalda på ett sätt som gör att dina kundrelationer aldrig blir lidande.

Genom PayEx webbaserade gränssnitt har du hela tiden översikt över dina kunder samt vilka abonnemang och tjänster de har. Dessutom kan du i samma gränssnitt följa dina fordringar och följa upp hur din verksamhet och ditt kassaflöde ser ut.

Fördelar med Subscription:

  • Fakturorna skickas alltid ut på den tid du avtalat med din kund
  • Du slipper kontrollera betalningarna, systemet hanterar automatiskt påminnelser och inkasso utifrån dina önskemål
  • Minskar er administrativa tid och kostnad
  • Access dygnet runt via webgränssnittet
  • Inga långa uppstartstider
  • Alltid ett modernt och uppdaterat system, utan att du behöver anstränga dig
  • Inga investeringar i egna system, som löpande måste underhållas och uppdateras

Produkter som ingår i paketet

Fakturaservice

Vi lyfter bort tunga administrativa bitar från ditt skrivbord och låter dig fokusera på det viktigaste – din egen kärnverksamhet. Vi ser till att du får betalt.

Läs mer om Fakturaservice...

Billing

Vi hjälper dig som driver ett företag med stora transaktionsvolymer med prissättning och sammanställning till fakturaunderlag. Systemet anpassas helt efter dina behov.

Läs mer om Billing...