Fakturapaket

Paketet innehåller:

  • Reskontrahantering
  • Distribution
  • Påminnelseservice
  • Inkasso

Fakturapaketen hjälper dig som driver ett mindre till medelstort företag att frigöra tid och resurser samt öka företagets kassaflöde. Med vårt startklara baspaket kommer du snabbt igång utan uppstartskostnader eller investeringar i egna system.

Paketen består av reskontraservicetjänster som hjälper dig att minska ditt administrativa arbete. Du frigör värdefull tid och resurser och låter dig fokusera mer på din kärnverksamhet. Vi tar oss an allt från utskick till uppföljning av dina fakturor och ser till att dina kundrelationer aldrig blir lidande. Du förbättrar ditt företags kassaflöde och minskar dina kundförluster

Fakturapaketen kan alltid kombineras med belåning och inkassotjänster och är baserade på antalet utskickade fakturor per månad. Du väljer själv om du vill skicka dina fakturor själv eller låta oss ta hand om distributionen.

Produkter som ingår i paketet

Reskontraservice

Reskontraservice förbättrar ditt företags kassaflöde, minimerar kundförlusterna och frigör tid. Du skickar ut fakturorna, vi tar hand om den fortsatta kravhanteringen.

Läs mer om Reskontraservice...

Inkassoservice

Med Inkasso förvandlar du den mest svårhanterliga delen av faktureringsprocessen till ett sätt att minska dina kreditförluster och vårda dina kundkontakter.

Läs mer om Inkassoservice...

Sector Alarms lösning