Factoring

Paketet innehåller:

  • Reskontrahantering
  • Distribution och print 
  • Påminnelseservice
  • Inkasso 
  • Fakturabelåning
 Offert direkt_173x36px  

Genom Fakturaköp och Fakturabelåning kan du snabbt få tillgång till likvida medel genom att frigöra det kapital som ligger bundet i dina obetalda fodringar. Utbetalningarna sker snabbt och du slipper onödig och tidskrävande administration.

En god likviditet är en förutsättning för att företag ska ha möjlighet att växa. Genom Fakturabelåning kan du belåna dina fodringar till en fördelaktig ränta. Redan påföljande dag kan du ha ett förskott på upp till 80 procent av fakturabeloppet inklusive moms tillhanda. Resterade 20 procent får du när din kund betalat fakturan.

Med Fakturaköp övertar PayEx även kreditrisk och eventuell kravhantering. Ditt företag slipper tidskrävande administration och kan istället fokusera på kärnverksamheten. Pengarna kan vara dig tillhanda redan dagen efter och du kan redovisa försäljningen i resultaträkningen utan att vänta på att din kund betalar fakturan.

 

 

Produkter som ingår i paketet

Reskontraservice

Reskontraservice förbättrar ditt företags kassaflöde, minimerar kundförlusterna och frigör tid. Du skickar ut fakturorna, vi tar hand om den fortsatta kravhanteringen.

Läs mer om Reskontraservice...

Inkassoservice

Med Inkasso förvandlar du den mest svårhanterliga delen av faktureringsprocessen till ett sätt att minska dina kreditförluster och vårda dina kundkontakter.

Läs mer om Inkassoservice...

Fakturabelåning

Vi låter dig låna upp till 100 % av fakturabeloppet exkl. moms till en lägre avgift än fakturaköp. Redan påföljande dag kan du ha pengarna tillhanda.

Läs mer om Fakturabelåning...