Kundservice

Lägg till en tjänst för att öka mervärdet. 1+1=3

PayEx har lång erfarenhet av att kommunicera med och vara tillgängliga för våra kunders kunder. Kundservice låter dig erbjuda dina kunder en servicebenägen kundtjänst med högsta möjliga kunskapsnivå. Vi håller idag i den dagliga kundtjänsten för ett flertal stora företag.

Kundservice delas upp i två områden:

Front Office
Hanterar frågor gällande betalningar, fakturor, påminnelser och liknande. Tjänsten inkluderar även mer verksamhetsrelaterade områden såsom leveranser, kvalitet och ändring av kunduppgifter.

Back Office
Omfattar registrering av kundavtal, kreditupplysningar, tjänstearkivering, distribution, fraud-hantering, adressändringar, abonnentändringar med mera.

För att utföra kopplar vi upp oss mot nödvändiga system. Moderna telefonilösningar gör det enkelt och effektivt att behandla dina kunders frågor och funderingar. Vi ansvarar för inkomna e-mail och post samt hanterar reklamationer, autogiroansökningar med mera.

Kombinationen Front Office och Back Office Kundservice ger dig en fördelaktig totalöversikt, direkt från att din kund registreras och under den löpande kontakten i kundförhållandet. Lösningen kan även inkludera eller utgöras av kundservice online.