Tilläggstjänster

Kundservice

PayEx har lång erfarenhet av att kommunicera med och vara tillgängliga för våra kunders kunder. Kundservice låter dig erbjuda dina kunder en servicebenägen kundtjänst med högsta möjliga kunskapsnivå.

Läs mer om Kundservice...

Juridisk rådgivning

Våra jurister har gedigen erfarenhet av affärsjuridik och kan agera ombud vid domstolsprocesser och bistå med den rådgivning ditt företag behöver för att få betalt, upprätta avtal eller se över avtalsvillkor.

Läs mer om Juridisk rådgivning...