Förfalloköp

Lägg till en tjänst för att öka mervärdet. 1+1=3

PayEx kan löpande köpa fodringar. På så vis behöver kunden ej hantera gamla fodringar utan får köpeskillingen utbetald till sig omgående och kan avskriva ärendet.