Faktura och Reskontra

Distribution

Anpassa distributionen efter dina önskemål i samband med våra faktureringstjänster. Vi lagrar fakturorna i vårt arkiv vilket gör det enkelt för dig att ta fram kopior.

Läs mer om Distribution...

Förfalloköp

PayEx kan löpande köpa fodringar. På så vis behöver kunden ej hantera gamla fodringar utan får köpeskillingen utbetald till sig omgående och kan avskriva ärendet.

Läs mer om Förfalloköp...