Abonnemangs- betalning

Lägg till en tjänst för att öka mervärdet. 1+1=3

Abonnemangsbetalning låter dig ta löpande betalt för olika former av prenumerationer samt underlätta betalningsprocessen för kunder som handlar ofta.

Tjänsten fungerar precis som autogiro fast utan onödigt krångel med blanketter. Kunden registrerar sitt kort vid ett tillfälle som sedan lagras i PayEx system för att möjliggöra återkommande automatiska köp mot samma kort.

För dig med kunder som handlar ofta innebär tjänsten att kunden slipper knappa in sitt kortnummer vid varje köptillfälle. Med sina kortuppgifter registrerade låter du dina kunder genomföra sina köp med endast ett klick. Snabbt, enkelt och säkert.