Fakturering

  • Minimerar din administration
  • Ger kontroll och översikt
  • Minskar dina kreditförluster

Fakturapaket

Hjälper dig som driver ett mindre till medelstort företag att frigöra tid och resurser samt öka företagets kassaflöde. Du är snabbt igång utan investeringar i egna system.

Gå vidare

Subscription

En självgående helhetslösning som hanterar faktureringsprocessen enkelt och effektivt och ger dig tillgång till alla filer och samtlig information dygnet runt via webben.

Gå vidare

Factoring

Fakturaköp och Fakturabelåning låter frigöra kapitalet i dina fordringar. Utbetalningarna sker snabbt och du slipper tidskrävande administration.

Gå vidare

Populära produkter och tjänster

Fakturaservice

Vi lyfter bort tunga administrativa bitar från ditt skrivbord och låter dig fokusera på det viktigaste – din egen kärnverksamhet. Vi ser till att du får betalt.

Läs mer om Fakturaservice...

Reskontraservice

Reskontraservice förbättrar ditt företags kassaflöde, minimerar kundförlusterna och frigör tid. Du skickar ut fakturorna, vi tar hand om den fortsatta kravhanteringen.

Läs mer om Reskontraservice...

Billing

Vi hjälper dig som driver ett företag med stora transaktionsvolymer med prissättning och sammanställning till fakturaunderlag. Systemet anpassas helt efter dina behov.

Läs mer om Billing...

Inkassoservice

Med Inkasso förvandlar du den mest svårhanterliga delen av faktureringsprocessen till ett sätt att minska dina kreditförluster och vårda dina kundkontakter.

Läs mer om Inkassoservice...

Distribution

Anpassa distributionen efter dina önskemål i samband med våra faktureringstjänster. Vi lagrar fakturorna i vårt arkiv vilket gör det enkelt för dig att ta fram kopior.

Läs mer om Distribution...

Förfalloköp

PayEx kan löpande köpa fodringar. På så vis behöver kunden ej hantera gamla fodringar utan får köpeskillingen utbetald till sig omgående och kan avskriva ärendet.

Läs mer om Förfalloköp...

Redovisningsservice

Byt dina avstämningar mellan inkomna betalningar från inlösare och utförda transaktioner mot en lättbegriplig rapport.

Läs mer om Redovisningsservice...

Abonnemangsbetalning

Abonnemangsbetalning låter dig ta löpande betalt för olika former av prenumerationer samt underlätta betalningsprocessen för kunder som handlar ofta.

Läs mer om Abonnemangsbetalning...