Universitet

Sedan slutet av nittiotalet har PayEx utvecklat betaltjänster och tillhörande funktionalitet för e-handel. Ett flertal av dessa tjänster har sedan utvecklats och anpassats för universitet och andra institutioner där stora mängder människor regelbundet samlas på ett avgränsat område. I sådana miljöer blir kontanter ofta mer av ett hinder än ett effektivt betalsätt.

Lösningarna innefattar såväl betalterminaler, som konton och betalningsapplikationer som gör det möjligt för pengar att byta ägare utan hantering av kontanter. Med konto som grund kan det lärosäte du ansvarar för erbjuda samtliga studenter och personal en enkel och trygg betallösning oavsett om det gäller utskrifter och kopiering till kompendieförsäljning, lunch eller latten i kaffeautomaten.