Reskontraservice

Översikt, kontroll och tid över åt annat

Reskontraservice hjälper dig att få betalt i tid, förbättrar ditt företags kassaflöde, minimerar kundförlusterna och ger dig mer tid att ägna åt din kärnverksamhet. Du skickar själv ut fakturorna. Vi tar hand om den fortsatta kravhanteringen.

Med Reskontraservice får du löpande bokföringsunderlag för att hålla översikt och ha kontroll över din reskontra. Genom webbgränssnittet PayEx Online har du hela dygnet tillgång till faktura-, reskontra-, och slutkundsuppgifter. Gränsnittet låter dig göra ändringar så som att lägga anstånd på fakturor, stoppa krav eller makulera fakturabelopp och avgifter. Behöver du fakturakopior, historik eller annan väsentlig information kring din reskontra finner du den enkelt genom en rad olika sorteringsmöjligheter.

All överföring av data är krypterad och i säkerhetslösningen ingår bland annat en SecureID-bricka.

Ladda ner produktblad

Mervärdestjänster

Fakturabelåning

Vi låter dig låna upp till 100 % av fakturabeloppet exkl. moms till en lägre avgift än fakturaköp. Redan påföljande dag kan du ha pengarna tillhanda.

Fakturaköp

Fakturaköp är ett effektivt sätt för dig att öka ditt företags likviditet. PayEx övertar kreditrisk, administration och kravhantering. Du fokuserar på din affärsverksamhet.

Paketlösning där produkten ingår

Baspaket

Hjälper dig som driver ett mindre till medelstort företag att frigöra tid och resurser samt öka företagets kassaflöde. Du är snabbt igång utan investeringar i egna system.

Läs mer om Fakturapaket...

Subscription

En självgående helhetslösning som hanterar faktureringsprocessen enkelt och effektivt och ger dig tillgång till alla filer och samtlig information dygnet runt via webben.

Läs mer om Subscription...

Factoring

Fakturaköp och Fakturabelåning låter frigöra kapitalet i dina fordringar. Utbetalningarna sker snabbt och du slipper tidskrävande administration.

Läs mer om Factoring...

Liknande produkter

Fakturaservice

Vi lyfter bort tunga administrativa bitar från ditt skrivbord och låter dig fokusera på det viktigaste – din egen kärnverksamhet. Vi ser till att du får betalt.

Läs mer om Fakturaservice...

Inkassoservice

Med Inkasso förvandlar du den mest svårhanterliga delen av faktureringsprocessen till ett sätt att minska dina kreditförluster och vårda dina kundkontakter.

Läs mer om Inkassoservice...

FAQ

Teknisk specifikation

  • PayEx filinformation bygger på XML-format som är ett välkänt och vedertaget filformat på marknaden. Om du inte har möjlighet att skapa filen utifrån vår filbeskrivning finns lösningar via Speed Feed eller hos våra ekonomisystemsleverantörer. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss om du behöver ytterligare information om detta.