Påminnelseservice

Minimera din egen administration

Påminnelse- och kravhantering upplevs ofta som ångestfyllt och innebär dessutom resurskrävande administration. Även om du sköter din egen fakturering kan det vara skönt att slippa hantera påminnelser och krav. Med vår hjälp får du snabbt in dina fordringar, undviker onödig administration och bibehåller en god relation till din kund. 

Vi sänder ut betalningspåminnelsen med avgifter och eventuell dröjsmålsränta, bevakar och registrerar betalning. Med fyrtio års erfarenhet av fakturering, inkasso och efterbevakning vilar din relation trygg i våra händer. Vi håller alltid högsta etiska standard och är lyhörda i kommunikationen med dina kunder. I de fall påminnelsen inte blir betald flyttas den obetalda fordringen automatiskt vidare till inkasso i den omfattning du önskar. I sista led tar rättsliga åtgärder vid.

I tjänsten ingår:

  • Påminnelse
  • Inkasso 
  • Efterbevakning 
  • Utlandsinkasso (vid behov)

Tjänsten är kombinerad med inkasso.

FAQ