Inkassoservice

Vårda din relation och minska dina kreditförluster

Med Inkassoservice förvandlar du den mest svårhanterliga delen av faktureringsprocessen till ett sätt att minska dina kreditförluster och vårda dina kundkontakter.

Det kan vara en svår balans att agera pådrivande mot sin egen kund och samtidigt bibehålla en god relation. I Inkassoservice finner du en tillförlitlig och driven utomstående partner som hjälper dig få in dina fordringar utan att du själv riskerar relationen till din kund. Fyrtio års erfarenhet och högsta etiska standard garanterar dig ett tryggt förfarande liksom ett respektfullt bemötande. Skulle din kund för tillfället ha svårt att betala sin skuld kan vi erbjuda möjlighet att göra en betalningsuppgörelse. 

Inkassoservice innebär:

  • Högsta etiska standard och djup hänsyn för kundrelationen
  • Olika möjligheter för slutkunden att reglera sin skuld
  • Personlig handledning och enklare juridisk rådgivning via kundtjänst
  • Internationell inkassohantering

Ladda ner produktblad

Paketlösning där produkten ingår

Baspaket

Hjälper dig som driver ett mindre till medelstort företag att frigöra tid och resurser samt öka företagets kassaflöde. Du är snabbt igång utan investeringar i egna system.

Läs mer om Fakturapaket...

Factoring

Fakturaköp och Fakturabelåning låter frigöra kapitalet i dina fordringar. Utbetalningarna sker snabbt och du slipper tidskrävande administration.

Läs mer om Factoring...

Liknande produkter

Påminnelseservice

Överlåt hanteringen av påminnelser och krav till oss. Du får snabbt in dina fordringar, undviker onödig administration och bibehåller en god relation till din kund.

Läs mer om Påminnelseservice...

FAQ