Så mycket tjänar du på vår Fakturaservice med belåning.

Fakturaservice

Hjälper dig fokusera på det viktigaste

Fakturaservice lyfter bort tunga administrativa bitar från ditt skrivbord och hjälper dig att helhjärtat fokusera på det viktigaste – din egen kärnverksamhet. Vi ser till att du får betalt.

Din fakturering ligger tryggt i våra händer. Vi har sysslat med faktureringstjänster i fyrtio år och är fullt medvetna om att du anförtror oss att vara en del av dina kundrelationer. Vi skapar underlag och upprättar fakturor, tar hand om dina utestående fakturor, hanterar din kundreskontra, skickar ut påminnelser samt hanterar kravärenden. Du kan i lugn och ro fokusera på ditt företags försäljning.

Fakturaservice innefattar:

  • Insamling och hantering av underlaget som ska faktureras
  • Upprättande av fakturan
  • Anpassning av distributionen efter önskemål
  • Hantering av reskontran med full tillgänglighet dygnet runt
  • Bevakning och uppföljning av obetalda fakturor via påminnelse
  • Hantering av inkassoärenden

Ladda ner produktblad

Mervärdestjänster

Fakturaköp

Fakturaköp är ett effektivt sätt för dig att öka ditt företags likviditet. PayEx övertar kreditrisk, administration och kravhantering. Du fokuserar på din affärsverksamhet.

Delbetala

Erbjud dina kunder möjlighet att betala i sin egen takt. Vi står för kreditrisken och administrationen.

Paketlösningar där produkten ingår

Fakturapaket

Hjälper dig som driver ett mindre till medelstort företag att frigöra tid och resurser samt öka företagets kassaflöde. Du är snabbt igång utan investeringar i egna system.

Läs mer om Fakturapaket...

Liknande produkter

Reskontraservice

Reskontraservice förbättrar ditt företags kassaflöde, minimerar kundförlusterna och frigör tid. Du skickar ut fakturorna, vi tar hand om den fortsatta kravhanteringen.

Läs mer om Reskontraservice...

Inkassoservice

Med Inkasso förvandlar du den mest svårhanterliga delen av faktureringsprocessen till ett sätt att minska dina kreditförluster och vårda dina kundkontakter.

Läs mer om Inkassoservice...

FAQ

Teknisk specifikation

  • PayEx filinformation bygger på XML-format som är ett välkänt och vedertaget filformat på marknaden. Om du inte har möjlighet att skapa filen utifrån vår filbeskrivning finns lösningar via Speed Feed eller våra samarbetande ekonomisystemsleverantörer. Du alltid varmt välkommen att kontakta oss om du behöver ytterligare information om detta.