Billing

Prissättning utan kompromisser

Billing hjälper dig som driver ett företag med stora transaktionsvolymer med prissättning och sammanställning till fakturaunderlag.Tjänsten används idag av en stor mängd kunder inom telekom-, media- och transportindustrin, men kan enkelt anpassas för att även passa andra områden. Tjänsten hanterar insamling av data, prissättning av transaktioner samt sammanställning till en färdig faktura.

Billing har en avancerad prissättningsmotor som ger dig stor flexibilitet i dina prissättningsmodeller, oavsett om det gäller transaktioner, produkter eller abonnemangsavgifter. Systemet låter dig hantera kundunika avgifter, prisplaner och fakturatexter. Du slipper investera i dyr hårdvara och licenser. Dina kostnader baseras på den mängd transaktioner som processas i systemet. Du kan fokusera på hur du vill paketera och sälja dina tjänster. Vi anpassar systemet utifrån dina behov.

Billing är helt integrerad med vår fakturaservice. Med den låter du oss sköta hela processen från insamlande av transaktioner till fakturering, uppföljning, bevakning och inkasso. Läs mer om Fakturaservice

Ladda ner produktblad

Så funkar det:

Enkelt beskrivet skapar PayEx en faktura över ett abonnemangs alla kostnader; gjorda telefonsamtal, sända SMS/MMS, datatrafik, samt fasta kostnader exempelvis i form av månadsavgifter för fast telefoni, mobiltelefoni eller bredbandsabonnemang.

Mervärdestjänster

Reskontraservice

Reskontraservice förbättrar ditt företags kassaflöde, minimerar kundförlusterna och frigör tid. Du skickar ut fakturorna, vi tar hand om den fortsatta kravhanteringen.

Liknande produkter

Inkassoservice

Med Inkasso förvandlar du den mest svårhanterliga delen av faktureringsprocessen till ett sätt att minska dina kreditförluster och vårda dina kundkontakter.

Läs mer om Inkassoservice...

Reskontraservice

Reskontraservice förbättrar ditt företags kassaflöde, minimerar kundförlusterna och frigör tid. Du skickar ut fakturorna, vi tar hand om den fortsatta kravhanteringen.

Läs mer om Reskontraservice...

Teknisk specifikation

I Billing aggregeras produkter och avgifter och vid behov prissätts trafik. Utifrån det som lästs in i Billing skapas det fakturaunderlag.
Kundinformationen läses in i Billing i formatet XML och trafik i dem flesta på marknaden kända format.

Billingtjänsten bygger på flexibilitet vilket möjliggör kundunika lösningar inom ramen för befintlig funktionalitet.