Faktura och Reskontra

Våra produkter

Fakturaservice

Vi lyfter bort tunga administrativa bitar från ditt skrivbord och låter dig fokusera på det viktigaste – din egen kärnverksamhet. Vi ser till att du får betalt.

Läs mer om Fakturaservice...

Reskontraservice

Reskontraservice förbättrar ditt företags kassaflöde, minimerar kundförlusterna och frigör tid. Du skickar ut fakturorna, vi tar hand om den fortsatta kravhanteringen.

Läs mer om Reskontraservice...

Billing

Vi hjälper dig som driver ett företag med stora transaktionsvolymer med prissättning och sammanställning till fakturaunderlag. Systemet anpassas helt efter dina behov.

Läs mer om Billing...

Inkassoservice

Med Inkasso förvandlar du den mest svårhanterliga delen av faktureringsprocessen till ett sätt att minska dina kreditförluster och vårda dina kundkontakter.

Läs mer om Inkassoservice...

Påminnelseservice

Överlåt hanteringen av påminnelser och krav till oss. Du får snabbt in dina fordringar, undviker onödig administration och bibehåller en god relation till din kund.

Läs mer om Påminnelseservice...

Fakturabelåning

Vi låter dig låna upp till 100 % av fakturabeloppet exkl. moms till en lägre avgift än fakturaköp. Redan påföljande dag kan du ha pengarna tillhanda.

Läs mer om Fakturabelåning...

Fakturaköp

Fakturaköp är ett effektivt sätt för dig att öka ditt företags likviditet. PayEx övertar kreditrisk, administration och kravhantering. Du fokuserar på din affärsverksamhet.

Läs mer om Fakturaköp...

Kontokredit

Kontokredit hjälper dig att öka din försäljning av varor och tjänster genom att erbjuda dina kunder möjlighet att dela upp sina betalningar.

Läs mer om Kontokredit...