Nytt lagkrav i Sverige för snabbare betalningar

2013-01-28 11:42

Sveriges riksdag sa den 23 januari ja till lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet.

 

Lagändringarna innebär att företag och myndigheter ska betala en fordran senast trettio dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Myndigheter och offentliga organ får inte avtala om längre betalningstider men mellan företag är det tillåtet om borgenären uttryckligen har godkänt det.

Vid en sen betalning har borgenären rätt till en förseningsersättning på 450 kronor. Denna rätt kan inte avtalas bort om det inte finns särskilda skäl för det. Det går inte att avtala bort borgenärens rätt till dröjsmålsränta. Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Lagändringarna innebär också att ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder höjs.

Med lagändringarna genomförs EU:s direktiv om sena betalningar vid handelstransaktioner i svensk lagstiftning. Lagändringarna börjar gälla den 16 mars 2013.

Ovanstående gäller endast affärshändelser mellan företag till företag, och inte företag till privatperson.

I lagkravet finns en höjning av maxbeloppet för påminnelseavgift, inkassoavgift och avgiften vid upplägg av amorteringsplan. Denna höjning gäller även för affärshändelser mot privatpersoner.

Om du vill läsa mer, se Riksdagens hemsida; http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/CU6/#

Vi arbetar med att få fram systemstöd för att kunna hantera den svenska förseningsavgiften och de nya gränsvärdena för de svenska inkassoåtgärderna. Vi återkommer med information om hur vi kommer att hantera förändringarna och om dessa förändringar kommer att innebära någon justering i din tjänst mot oss.

Hälsningar PayEx