Namnbyte av PayEx Holding ABs dotterbolag

2012-12-05 02:34

För att skapa en enkel och geografiskt uniform struktur har PayEx styrelse tagit beslut om att slå ihop vissa bolag och att byta namn på några av koncernens bolag.

 

Det gör att: 
 
PayEx Finance AB, org nr 556174-3914, byter namn till PayEx Sverige AB
PayEx AS, org nr 979 315 503 byter namn till PayEx Norge AS
PayEx A/S, cvr 70986914 byter namn till PayEx Danmark A/S
PayEx Oy, org nr 215 68 11-3, byter namn till PayEx Suomi Oy.

Vi räknar med att namnbytena blir registrerade omkring den 1 december 2012.  Fakturering ska därefter ske till de nya bolagsnamnen.

Omkring årsskiftet beräknas pågående fusioner bli klara.

  1. PayEx E-Sol AS, Mynt Betalingsterminaler AS och PayEx Solutions AS går då upp i PayEx Norge AS
  2. PayEx Solutions AB går upp i PayEx Sverige AB.

Vid årsskiftet planeras verksamheten i PayEx Collection AB att föras över till PayEx Sverige AB.

I de fall avtal behöver skrivas om kommer PayEx kontakta berörda parter.

Övriga bolag berörs inte av ändringarna.

Vid ytterligare information, kontakta:

Anders Karlsson Chefsjurist och vice VD 
Telefon + 46(0)498 20 20 55
anders.karlsson@payex.com