Senaste nytt

PayEx tar plats i Svensk Inkassos styrelse

Det är med stolthet och stor glädje vi kan meddela att Elisabet Hammar, Collections BPM, har valts in som ledamot av Svensk Inkassos styrelse, representerande PayEx Sverige.
En plats i Svensk Inkassos styrelse är en mycket eftertraktad post, vilken ger en ovärderlig möjlighet för oss att:
  • vara med och påverka branschens framtid
  • få förhandsinblick inom aktuella områden, bland annat kommande lagstiftning
  • stärka vårt branschnätverk
Det är därför både hedrande och stort för oss att PayEx fick frågan när en avgående medlem skulle ersättas. I styrelsen sitter representanter för Intrum, Lindorff, arvato (f.d. Gothiagroup), Svea Ekonomi, Alektum, Visma, Marginalen och Sergel.
Information om Svensk Inkasso
Svensk Inkasso är den gemensamma branschorganisationen för de aktörer som är verksamma på den svenska inkassomarknaden. Alla stora inkassobolag (och många mindre) är medlemmar, vilket i praktiken innebär att hela branschen är representerad. Organisationen är en stark aktör i att bevaka medlemmarnas intressen i lagstiftnings- och regelverksfrågor. Organisationen deltar i den allmänna debatten om exempelvis överskuldsättning, är självskriven som deltagare i statliga utredningar som rör branschfrågor och finns alltid med på listan över remissinstanser när ny lagstiftning är föreslagen. En stark branschorganisation med enighet bland medlemsföretagen ökar möjligheten att påverka politiker, lagstiftare och myndigheter inom de områden som är särskilt viktiga i inkassoverksamhet. 

Senaste nytt