Student

PayEx och Uppsala Universitet - Campus Gotland samarbetar inom flera olika områden. Exempelvis deltar PayEx i en gemensam samverkansgrupp med representanter från olika företag på Gotland och Uppsala Universitet - Campus Gotland. PayEx erbjuder även dig som student vid Uppsala Universitet - Campus Gotland möjlighet att skriva din examensuppsats om företaget liksom studiebesök.

Vid intresse vänligen kontakta Therese Johansson på telefon: +46 498 20 21 70.