Kompetensutveckling

På PayEx finns ingen färdig mall för hur din karriär kommer att se ut. En förutsättning för att du skall kunna utvecklas är att du tar eget ansvar. Det är din drivkraft och dina intressen som är avgörande för hur din utveckling på PayEx kommer att bli.

Utifrån rollbeskrivningar och individuella målplaner, som du och teamledaren tillsammans upprättar, säkerställer vi att du får förutsättningar i form av stöd och möjlighet att bygga på nödvändig kunskap.

En karriär inom PayEx kan se ut på olika sätt. Kanske vill du specialisera dig inom ett område eller satsa på att utvecklas inom ledarskap? Ett alternativ kan vara att utvecklas genom att bygga på en bred kunskap utifrån PayEx olika affärsområden; exempelvis inom bank, finans eller telecom.

Vi förväntar oss att du tar tillvara på de möjligheter som finns för att utveckla dig själv och din kompetens. Det gynnar dig och hjälper dig samtidigt att på bästa sätt bidra till PayEx affär.