Vår ägare Max

Det är sommarlov och trettonårige Max Hansson sitter på sin fars kontor och vill därifrån. Hans uppgift är att skriva ut den gotländska auktionsfirmans många fakturor. Så vad gör en ung entreprenör som måste slutföra sin uppgift för att få komma ut i solen? Han effektiviserar sitt arbete utan att för den saken tumma på resultatet.

Max införskaffade karbonpapper från fastlandet för att slippa skriva fakturan två gånger. Han beställde fönsterkuvert så att han slapp skriva mottagarens namn och adress två gånger. Självklarheter idag kan tyckas. Men inte då. Och det här var givetvis bara början.

Max tog så småningom över sin fars auktionsfirma, precis som denne gjort efter Max farfar. Men tiderna hade förändrats och den gotländska auktionsbranschen var på nedgång. Det blev allt svårare för Max att göra det han tyckte mest om. Att fakturera.

1972 startade Max bolaget Faktab som senare skulle komma att bli PayEx. Han tog då över det enformiga mekaniska pappersarbetet från sina dåvarande kunder och effektiviserade det. Samma formula används än idag och med nya tider följer nya möjligheter.

Idag äger Max nordens enda heltäckande koncern när det kommer till betalningar. Hans femhundra anställda verkar i fyra länder och tillhandahåller tjänster som trettonårige Max enbart kunde drömma om. Men för en entreprenör är en dröm bara en dröm tills den omvandlas till verklighet, precis som en bra lösning aldrig är färdig så länge nya tiders möjligheter kan göra den ännu bättre. Ett synsätt som alla vi anställda på PayEx delar.

Det som en gång började med ett karbonpapper kallar vi idag för Fakturaservice. Vad vi ska kalla motsvarigheten imorgon är inte klart riktigt än, men vi jobbar på det.