Styrelse

Max Hansson Styrelseledamot/ägare

Gotlänningen som övertog sin fars auktionsfirma. Startade Faktab 1972 för att ta hand om och effektivisera sina dåvarande kunders enformiga pappersarbete. Företaget har expanderat och Max är idag ägare till nordens enda heltäckande koncern när det kommer till betalningar. Faktab har under resans gång bytt namn till PayEx och består nu av femhundra anställda i fyra länder. Motto: ” Inget är så bra att det inte kan göras bättre”

Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot

Uppvuxen i Paris, studerade ekonomi och marknadsföring i Genève fram till 1990. Grundade X-change in Sweden 1990 där han var VD fram till 1998. Idag verksam som arbetande styrelseordförande i Vixar AB, ett bolag som investerar i små och mellanstora bolag. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Teqnion AB, Cedergruppen AB, AB Alphace Coaching & Education AB, Eco2 Energy AB och Tripod Energy AB. Motto: "Det finns inga genvägar – det är bara hårt arbete som fungerar"

Lars Stenberg Styrelseledamot

Jur kand och fil kand vid Lunds Universitet 1972. Började på Avokatfirman Lindahl 1978 där han arbetade som Advokat och delägare fram till 2008. Driver sedan 2009 egen advokatfirma. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Aktiebolaget Amerix, H. Lundén Holding AB, Holbein Holdings AB, Sardis Securities Inc. Istanbul, TR Fastenings AB och uno form i Stockholm AB. Motto: ” Det är alltid för tidigt att ge upp!”

Marie Lydahl Arbetstagarrepresentant

Född och uppvuxen i Stockholm, bor sedan 12 år tillbaka i Visby. Har tidigare arbetat i flygbranschen med bland annat försäljning, revenue management, systemutveckling och systemförvaltning. Arbetar idag som systemförvaltare på PayEx. Motto:"Learning is not compulsory...neither is survival."

Remcia Bulut Arbetstagarrepresentant

Har tidigare arbetat som säljare på ett agentföretag för Eniro. Är idag Kvalitetshandledare för Mobile, Merchant and POS i First Line Support. Devis. ”Finner sitt inre palats på gymmet.”