Styrelse

Max Hansson Styrelseordförande/ägare

Gotlänningen som övertog sin fars auktionsfirma. Startade Faktab 1972 för att ta hand om och effektivisera sina dåvarande kunders enformiga pappersarbete. Företaget har expanderat och Max är idag ägare till nordens enda heltäckande koncern när det kommer till betalningar. Faktab har under resans gång bytt namn till PayEx och består nu av femhundra anställda i fyra länder.

Mikael Wandt Styrelseledamot

Civilekonom, född och uppvuxen i Stockholm. Med lång erfarenhet från ledande positioner inom finansiella tjänstesektorn samt mjukvaruindustrin: CFO DIBS, Finansdirektör Intrum Justitia Skandinavien, VD och Finansdirektör Mentor Graphics Nordic. Verksam som CFO på PayEx sedan 2012 och som VD sedan augusti 2013.

Carl-Johan Ahlström Styrelseledamot

Uppvuxen i Paris, studerade ekonomi och marknadsföring i Genève fram till 1990. Grundade X-change in Sweden 1990 där han var VD fram till 1998. Idag verksam som arbetande styrelseordförande i Vixar AB, ett bolag som investerar i små och mellanstora bolag. Styrelseuppdrag utöver PayEx-koncernen: Teqnion AB, Cedergruppen AB, AB Alphace Coaching & Education AB, Eco2 Energy AB och Tripod Energy AB.

Marie Lydahl Arbetstagarrepresentant

Född och uppvuxen i Stockholm, bor sedan 12 år tillbaka i Visby. Har tidigare arbetat i flygbranschen med bland annat försäljning, revenue management, systemutveckling och systemförvaltning. Arbetar idag som systemförvaltare på PayEx.

Remcia Bulut Arbetstagarrepresentant

Har tidigare arbetat som säljare på ett agentföretag för Eniro. Är idag Kvalitetshandledare för Mobile, Merchant and POS i First Line Support.