Bolagsinformation

Här hittar du information om PayEx-koncernens olika bolag. För koncernens moderbolag PayEx Holding AB och kreditmarknadsbolaget PayEx Credit AB, kan du också hämta finansiell information.

PayEx i Sverige

Bolag med kontor i Visby:

PayEx Holding AB
, org. nr. 556714-2798 Säte: Stockholm. Koncernens moderbolag.

PayEx Sverige AB, org. nr.  556174-3914 Säte: Stockholm. Erbjuder rating/billing, faktura- och reskontratjänster,  PayEx Betalväxel, PayEx Mobil mm.

PayEx Credit AB, org. nr. 556735-5671. Säte: Stockholm. Erbjuder finansiella tjänster.

PayEx Invest AB, org. nr. 556677-4781. Säte: Stockholm. Förvaltar koncernens fastigheter mm.

Adress:  
S:t Hansplan 1
SE-621 88 Visby
Växel: +46 8 20 24 00
Fax: +46 498 20 20 01
e-post info@payex.se

Bolag med kontor i Stockholm:

PayEx Sverige AB, org. nr.  556174-3914 Säte: Stockholm. Erbjuder rating/billing, faktura- och reskontratjänster,  PayEx Betalväxel, PayEx Mobil mm.

Adress:
Regeringsgatan 67
SE-111 56 Stockholm
Växel: +46 8 20 24 00
Fax: +46 8 20 24 12
e-post info@payex.se

4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495. Säte: Stockholm. Tillhandahåller den mobila betalappen WyWallet.

PayEx i Norge

PayEx Norge AS, org. nr. 979 315 503. Forretningskontor: Oslo. Erbjuder Fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster, PayEx Betalväxel, PayEx Mobil mm.

Adress:
Wergelandsveien 1
Postboks 613 Sentrum
NO-0106 Oslo 
Växel: +47 22 03 63 00
Fax: +47 22 03 63 01
e-post info@payex.no


OKB AS
, org. nr. 886 219 032. Forretningskontor: Oslo.

Valuecodes AS
, org. nr. 895 772 852. Forretningskontor: Oslo.

Adress:
Wergelandsveien 1
Postboks 308 Sentrum
NO-0103 Oslo 
Växel: +47 22 03 63 00
Fax: +47 22 03 63 01
e-post info@payex.no


PayEx i Danmark

PayEx Danmark A/S, org. nr. 70986914. Säte: København. Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster, samt andra betallösningar.

Adress:
Kejsergade 2, 4. sal
DK-1155 København K
Växel: +45 3312 1030
e-post info@payex.dk

PayEx i Finland

PayEx Suomi Oy, org. nr. 215 68 11-3. Hemort: Lahti. Erbjuder fakturerings- och reskontratjänster, inkassotjänster, samt andra betallösningar.

Adress:
Askonkatu 9, 15100 Lahti /
PL 178, 15101 Lahti

Växel: +358 20 140 4200
Fax: +358 (0) 10 835 9
e-post info@payex.fi


Välkommen att skicka post, ringa eller besöka oss